- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

Ny adm. direktør ved Sophies Minde Ortopedi

Liv Kari Tokheim er tilsatt som adm. direktør ved Sophies Minde Ortopedi AS fra 1. mai 2016.


Liv Kari Tokheim kommer fra stilling som avdelingsdirektør for NAV Hjepemiddelsentral Oslo og Akershus.

Nåværende Direktør Håkon Jensen fratrer med pensjon 1. juli 2016.