Forskningsmidler 2018

Sophies Minde Ortopedi ønsker å bidra i utviklingen av hele fagfeltet ortopedi.


Vi ønsker derfor, som tidligere år, å motta søknader innenfor alle kategorier så fremt de tilfredsstiller gjeldende retningslinjer.

Søkere må være fagpersoner knyttet til Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF eller Vestre Viken HF.

Se fullstendig utlysningstekst under Om oss/Forskning.